E-mail
(Tento formulár slúži na odoslanie e-mailu).

Vaše Meno:

Váš Email:

Predmet:


ING. J o z e f    G  R  E  Ň  O

riadenie hodnoty podniku

ekonomický a organizačný poradca

Botanická 15, 917 08  TRNAVA

IČO: 37 567 641

jgreno@globtelnet.sk